【UPDATES】 King of league season 13

30/10/2023

 

Free League นี้ห้ามพลาด! ไต่แรงค์ชิงอันดับ รับไอเทมฟรี

 

 

ระยะเวลากิจกรรม

หมายเหตุ : ในเดือน พฤศจิกายน 2566 นี้จะนับ Ranking  King of league สัปดาห์เดียว
เนื่องจากทางทีมงานได้ทำการเปิดให้ย้ายเซิร์ฟเวอร์ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

 

รอบที่ 1

 

 • นับ Ranking ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566
 • ส่งของรางวัล ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566

 

 

เงื่อนไขกิจกรรม

 

 • ผู้เล่นสามารถร่วมสนุกได้โดยการเข้าเล่นกิจกรรม Free League (Lv.20) ภายในเกมได้ทุกวัน
  (จันทร์ — อาทิตย์) โดยแบ่งรอบในการเข้าเล่นดังนี้
  - Free League (Lv.20) — 00:00 / 09:00 / 12:00 / 18:00 / 21:00
 • ทำการเก็บ Ranking ของตัวละคร ในกิจกรรม Free League
 • ทางทีมงานจะทำการเก็บรายชื่อของผู้เล่นที่อยู่ในอันดับ 1–100 หลังจากการอัปเดต Ranking
  ในวันจันทร์ โดยแบ่งเป็น 1 รอบ ดังนี้
  - รอบที่ 1 วันจันทร์ที่ 6 พ.ย. 66 เวลา 09.05 น.
 • หลังจากการอัปเดต Ranking ผู้เล่นที่อยู่ในอันดับที่ 1–100 จะได้รับของรางวัลเพิ่มเติมจากทีมงาน
 • ของรางวัลจะถูกส่งไปยัง Item Pickup ภายในเกม
 
 
 
 
 • ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของรางวัลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

 

ของรางวัลกิจกรรม

 

ของรางวัลเฉพาะสัปดาห์ที่ 1

 

รางวัลคะแนนอันดับที่ 1

รายละเอียดไอเทม จำนวน

AT Mileage Coupon(1000 Points)
กดใช้จะได้รับค่า AT Mileage 1000 Point
แลกเปลี่ยนไม่ได้

2 ea

Symbol of Glory
ถ้วยทรงคุณค่าจากการแข่ง
สามารถนำไปแลกไอเทมสุดแรร์ได้ที่ Rome
แลกเปลี่ยนไม่ได้

1,000 ea

Atlas Ore
แลกเปลี่ยนไม่ได้

500 ea

Witch's Elixir
สะสมเพื่อนำไปแลกไอเทมกิจกรรม Halloween Event
ที่ NPC Lunabella

แลกเปลี่ยนไม่ได้

500 ea

 
 
 

รางวัลคะแนนอันดับที่ 2-5

รายละเอียดไอเทม จำนวน

AT Mileage Coupon (800 Points)
กดใช้จะได้รับค่า AT Mileage 800 Point
แลกเปลี่ยนไม่ได้

2 ea

Symbol of Glory
ถ้วยทรงคุณค่าจากการแข่ง
สามารถนำไปแลกไอเทมสุดแรร์ได้ที่ Rome
แลกเปลี่ยนไม่ได้

500 ea

Atlas Ore
แลกเปลี่ยนไม่ได้

300 ea

Witch's Elixir
สะสมเพื่อนำไปแลกไอเทมกิจกรรม Halloween Event
ที่ NPC Lunabella

แลกเปลี่ยนไม่ได้

350 ea

 
 

รางวัลคะแนนอันดับที่ 6-10

รายละเอียดไอเทม จำนวน

AT Mileage Coupon (200 Points)
กดใช้จะได้รับค่า AT Mileage 200 Point
แลกเปลี่ยนไม่ได้

3 ea

Symbol of Glory
ถ้วยทรงคุณค่าจากการแข่ง
สามารถนำไปแลกไอเทมสุดแรร์ได้ที่ Rome
แลกเปลี่ยนไม่ได้

300 ea

Atlas Ore
แลกเปลี่ยนไม่ได้

200 ea

Witch's Elixir
สะสมเพื่อนำไปแลกไอเทมกิจกรรม Halloween Event
ที่ NPC Lunabella

แลกเปลี่ยนไม่ได้

300 ea

 
 

รางวัลคะแนนอันดับที่ 11-50

รายละเอียดไอเทม จำนวน

AT Mileage Coupon (200 Points)
กดใช้จะได้รับค่า AT Mileage 200 Point
แลกเปลี่ยนไม่ได้

2 ea

Symbol of Glory
ถ้วยทรงคุณค่าจากการแข่ง
สามารถนำไปแลกไอเทมสุดแรร์ได้ที่ Rome
แลกเปลี่ยนไม่ได้

150 ea

Atlas Ore
แลกเปลี่ยนไม่ได้

100 ea

Witch's Elixir
สะสมเพื่อนำไปแลกไอเทมกิจกรรม Halloween Event
ที่ NPC Lunabella

แลกเปลี่ยนไม่ได้

200 ea

 
 
 

รางวัลคะแนนอันดับที่ 51-100

รายละเอียดไอเทม จำนวน

AT Mileage Coupon (200 Points)
กดใช้จะได้รับค่า AT Mileage 200 Point
แลกเปลี่ยนไม่ได้

2 ea

Symbol of Glory
ถ้วยทรงคุณค่าจากการแข่ง
สามารถนำไปแลกไอเทมสุดแรร์ได้ที่ Rome
แลกเปลี่ยนไม่ได้

100 ea

Atlas Ore
แลกเปลี่ยนไม่ได้

50 ea

Witch's Elixir
สะสมเพื่อนำไปแลกไอเทมกิจกรรม Halloween Event
ที่ NPC Lunabella
แลกเปลี่ยนไม่ได้

200 ea

 
 
 
 

ใช้ Witch's Elixir ในการแลกรับไอเทมต่าง ๆ
ที่ NPC Lunabella กิจกรรม Halloween Event

 

อ่านรายละเอียด : คลิกที่นี่
 

 

ช่องทาง Official