【UPDATES】 King of league season 20

28/06/2024

 

Free League นี้ห้ามพลาด! ไต่แรงค์ชิงอันดับ รับไอเทมฟรี

 

 

ระยะเวลากิจกรรม

 

รอบที่ 1

 

 • เริ่มนับ Ranking วันที่ 27 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2567
 • ส่งของรางวัล ภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2567

 

รอบที่ 2

 

 • เริ่มนับ Ranking วันที่ 3 - 10 มิถุนายน 2567
 • ส่งของรางวัล ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2567

 

รอบที่ 3

 

 • เริ่มนับ Ranking วันที่ 10 - 17 มิถุนายน 2567
 • ส่งของรางวัล ภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2567

 

รอบที่ 4

 

 • เริ่มนับ Ranking วันที่ 17 - 24 มิถุนายน 2567
 • ส่งของรางวัล ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

 

 

เงื่อนไขกิจกรรม

 

 • ผู้เล่นสามารถร่วมสนุกได้โดยการเข้าเล่นกิจกรรม Free League (Lv.20) ภายในเกมได้ทุกวัน
  (จันทร์ — อาทิตย์) โดยแบ่งรอบในการเข้าเล่นดังนี้
  - Free League (Lv.20) — 00:00 / 09:00 / 12:00 / 18:00 / 21:00
 • ทำการเก็บ Ranking ของตัวละคร ในกิจกรรม Free League
 • ทางทีมงานจะทำการเก็บรายชื่อของผู้เล่นที่อยู่ในอันดับ 1–100 หลังจากการอัปเดต Ranking
  ในวันจันทร์ โดยแบ่งเป็น 4 รอบ ดังนี้
  - รอบที่ 1 วันจันทร์ที่ 3 มิ.ย. 67 เวลา 09.05 น.
  - รอบที่ 2 วันจันทร์ที่ 10 มิ.ย.. 67 เวลา 09.05 น.
  - รอบที่ 3 วันจันทร์ที่ 17 มิ.ย. 67 เวลา 09.05 น.
  - รอบที่ 4 วันจันทร์ที่ 24 มิ.ย. 67 เวลา 09.05 น.
 • หลังจากการอัปเดต Ranking ผู้เล่นที่อยู่ในอันดับที่ 1–100 จะได้รับของรางวัลเพิ่มเติมจากทีมงาน
 • ของรางวัลจะถูกส่งไปยัง Item Pickup ภายในเกม
 • หมายเหตุ : 1 ไอดีสามารถรับของรางวัลได้เพียง 1 ตัวละครเท่านั้น 
 
 
 
 
 • ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของรางวัลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

 

ของรางวัลกิจกรรม (เฉพาะ สัปดาห์ที่ 1)

 

รางวัลคะแนนอันดับที่ 1

รายละเอียดไอเทม จำนวน

AT Mileage Coupon(1000 Points)
กดใช้จะได้รับค่า AT Mileage 1000 Point
แลกเปลี่ยนไม่ได้

2 ea

Symbol of Glory
ถ้วยทรงคุณค่าจากการแข่ง
สามารถนำไปแลกไอเทมสุดแรร์ได้ที่ Rome
แลกเปลี่ยนไม่ได้

1,000 ea

Essence of Sloth
แลกเปลี่ยนได้

25 ea

Cherry Blossom Bouquet
ไอเทมสำหรับแลกเปลี่ยนไอเทมกิจกรรมเดือนพฤษภาคม
แลกเปลี่ยนไม่ได้

500 ea

 
 

รางวัลคะแนนอันดับที่ 2-5

รายละเอียดไอเทม จำนวน

AT Mileage Coupon (800 Points)
กดใช้จะได้รับค่า AT Mileage 800 Point
แลกเปลี่ยนไม่ได้

2 ea

Symbol of Glory
ถ้วยทรงคุณค่าจากการแข่ง
สามารถนำไปแลกไอเทมสุดแรร์ได้ที่ Rome
แลกเปลี่ยนไม่ได้

500 ea

Essence of Sloth
แลกเปลี่ยนได้

10 ea

Cherry Blossom Bouquet
ไอเทมสำหรับแลกเปลี่ยนไอเทมกิจกรรมเดือนพฤษภาคม
แลกเปลี่ยนไม่ได้

350 ea

 
 

รางวัลคะแนนอันดับที่ 6-10

รายละเอียดไอเทม จำนวน

AT Mileage Coupon (200 Points)
กดใช้จะได้รับค่า AT Mileage 200 Point
แลกเปลี่ยนไม่ได้

3 ea

Symbol of Glory
ถ้วยทรงคุณค่าจากการแข่ง
สามารถนำไปแลกไอเทมสุดแรร์ได้ที่ Rome
แลกเปลี่ยนไม่ได้

300 ea

Atlas Ore
แลกเปลี่ยนได้

200 ea

Cherry Blossom Bouquet
ไอเทมสำหรับแลกเปลี่ยนไอเทมกิจกรรมเดือนพฤษภาคม
แลกเปลี่ยนไม่ได้

300 ea

 
 

รางวัลคะแนนอันดับที่ 11-50

รายละเอียดไอเทม จำนวน

AT Mileage Coupon (200 Points)
กดใช้จะได้รับค่า AT Mileage 200 Point
แลกเปลี่ยนไม่ได้

2 ea

Symbol of Glory
ถ้วยทรงคุณค่าจากการแข่ง
สามารถนำไปแลกไอเทมสุดแรร์ได้ที่ Rome
แลกเปลี่ยนไม่ได้

150 ea

Atlas Ore
แลกเปลี่ยนได้

100 ea

Cherry Blossom Bouquet
ไอเทมสำหรับแลกเปลี่ยนไอเทมกิจกรรมเดือนพฤษภาคม
แลกเปลี่ยนไม่ได้

200 ea

 
 
 

รางวัลคะแนนอันดับที่ 51-100

รายละเอียดไอเทม จำนวน

AT Mileage Coupon (200 Points)
กดใช้จะได้รับค่า AT Mileage 200 Point
แลกเปลี่ยนไม่ได้

2 ea

Symbol of Glory
ถ้วยทรงคุณค่าจากการแข่ง
สามารถนำไปแลกไอเทมสุดแรร์ได้ที่ Rome
แลกเปลี่ยนไม่ได้

100 ea

Atlas Ore
แลกเปลี่ยนได้

100 ea

Cherry Blossom Bouquet
ไอเทมสำหรับแลกเปลี่ยนไอเทมกิจกรรมเดือนพฤษภาคม
แลกเปลี่ยนไม่ได้

200 ea

 

 
 

 

ช่องทาง Official